Traži


Uslovi poslovanja

NAKUPOVALNI PORTAL www.pehari-medalje.eu UPRAVLJA PODJETJE IN MEDIA d.o.o.,
V NADALJNIH BESEDILIH PONUDNIK.
ČE OBIŠČETE NAŠ NAKUPOVALNI PORTAL ALI PREKO NJEGA KUPUJETE SE MORATE STRINJATI S SPLOŠNIMI POGOJI POSLOVANJA,
ZATO JIH SKRBNO PREBERITE.

WEB TRGOVINU www.pehari-medalje.eu UPRAVLJA PODUZEĆE IN MEDIA d.o.o.
U DALJNJEM TEKSTU PONUĐAČ.
AKO POSJETITE WEB TRGOVINU ILI PREKO NJE KUPUJETE SE MORATE SLAGATI S
OPĆIM UVJETIMA POSLOVANJA, ZATO IH PAŽLJIVO PROČITAJTE.

PODACI O PODUZEĆU:

PODUZEĆE: IN MEDIA d.o.o.
SJEDIŠTE: VIPAVSKA CESTA 14, ROŽNA DOLINA, 5000 NOVA GORICA, SLOVENIJA
BR. UPISA U SUDSKI REGISTAR: 1/02384/00
MATIČNI BROJ: 5608635
POREZNI BROJ: 74953222
ID BROJ ZA PDV: SI74953222, SMO POREZNI OBAVEZNICI ZA PDV.
RAČUN/IBAN: SI56 0475 0000 0587 386
E-POŠTA: in-media@siol.net
in-media1@siol.net
G: 00386 (0) 40 738 430
00386 (0) 41 626 798
T: 00386 (0) 5 333 27 96
F: 00386 (0) 5 333 27 97

 1. CENE

VSE CENE SO NAVEDENE V HRK IN EUR IN VSEBUJEJU 22% DDV ( ČE NI NAVEDENO DRUGAČE).                                                            CENE ZA POSAMEZNE ARIKLE VELJAJO OB ODDAJI NAROČILA; V ČASU PRED IN PO TEM SE CENE LAHKO SPREMINJAJO.            VELJAVNA CENA JE U EUR. PRERAČUNANA CENA V HRK JE LE INFORMATIVNEGA ZNAČAJA IN NI ZAVEZOJOČA.

1. CIJENE

SVE CIJENE SU U HRK I U EUR I S ZARAČUNANIM 22% PDV-OM (AKO NIJE NAVEDENO DRUGAČIJE).                                                       CIJENE ZA POJEDINE ARTIKLE VAŽE PRI IZVRŠENJU NARUDŽBE; U PERIODU PRED I PO NARUDŽBI SE CIJENE LAKO MIJENJAJU.     VAŽEĆE CIJENE SU U EURIMA. PRERAČUNANA CIJENA U KRK JE INFORMATIVNOGA ZNAČAJA I NIJE ZAVEZUJUĆA.

2. NAČINI PLAČILA        

PONUDNIK OMOGUČA KUPCEM NASLEDNJE NAČINE PLAČILA:                                                                                                                                         - Z GOTOVINO OB PREVZEMU BLAGA,                                                                                                                                                                                          - PO PREDRAČUNU Z NAKAZILOM NA BANČNI RAČUN PONUDNIKA,                                                                                                                                 - PO RAČUNU ( samo pravne in fizične osebe s sklenjeno pogodbo s ponudnikom ),                                                                                                      KUPEC PREJEME RAČUN NA PAPIRJU Z RAZVIDNIMI STROŠKI.                     

2. NAČINI PLAĆANJA         

PONUĐAČ OMOGUĆAVA KUPCIMA SLIJEDEĆE NAČINE PLAĆANJA:                                                                                                                                   - S GOTOVINOM PRI PREUZIMANJU ROBE,                                                                                                                                                                                 - PO PREDRAČUNU S UPLATOM NA BANKOVNI RAČUN PONUĐAČA,                                                                                                                                 - PO RAČUNU ( samo pravne i fdizičke osobe s potpisanom pogodbom s ponuđačem),                                                                                                 KUPAC DOBIJE RAČUN NA PAPIRU SA RAZVIDNIM TROŠKOVIMA.

3. NAROČILO            

KO KUPEC POŠLJE NAROČILO PREJEME OBVESTILO DA JE BILO NAROČILO UVRŠČENO V ČEKALNO VRSTO. V TEJ FAZI LAHKO KUPEC V ROKU DVEH UR PREKLIČE NAROČILO. PONUDNIK KUPCU POTRDI ALI ZAVRNE NAROČILO MAKSIMALNO V DVEH DELOVNIH DNEH. V TEM ČASU PONUDNIK PREVERI ALI JE BLAGO DOBAVLJIVO V RAZUMNEM ROKU. OB NAROČILU KUPEC PONUDNIKA OBVESTI O ŽELJENEM ROKU DOBAVE BLAGA. MOREBITNA KUPOPRODAJNA POGODBA MED PONUDNIKOM IN KUPCEM SE BO HRANILA NA SEDEŽU PODJETJA IN MEDIA d.o.o.

3. NARUDŽBA    

KAD KUPAC IZVRŠI NARUDŽBU PRIMI OBAVIJEST DA JE NARUDŽBA UVRŠTENA U ČEKALNU VRSTU. U TOJ FAZI KUPAC U ROKU OD DVA SATA LAKO OTKAŽE NARUDŽBU. PONUĐAČ KUPCU POTVRDI ILI OTKAŽE NARUDŽBU U ROKU DVA RADNA DANA. U TOM VREMENU PONUĐAČ PROVJERI JE LI ROBA DOBAVLJIVA U ADEKVATNOM ROKU. PRI NARUDŽBI KUPAC PONUĐAČA OBAVIJESTI O ŽELJENOM ROKU DOBAVE. EVENTUALNI KUPOPRODAJNI UGOVOR IZMEĐU KUPCA I PONUĐAČA ĆE BITI SAČUVAN U SJEDIŠTU PODUZEĆA IN MEDIA d.o.o.

4. POŠILJANJE BLAGA IN STROŠKI DOSTAVE 

PONUDNIKPOŠLJE NAROČNIKU BLAGO PREKO POŠTE SLOVENIJE ( ali z dostavljelcem po želji naročnika ). PAVŠALNI STROŠEK DOSTAVE JE OBRAČUNAN NA PONUDBI oz. RAČUNU. PONUDNIK NAROČNIKA OBVESTI PO ELOKTRONSKI POŠTI ALI TELOFONSKO KDAJ JE BILA POŠILJKA ODPOSLANA. ČE KUPEC BLAGA NE PREJEME V NEKAJ DNEH OD ODPOŠILJANJA, SE O TEM POZANIMA PRI DOSTAVLJALCU TER O TEM OBVESTI PONUDNIKA, KATERI POMAGA NAROČNIKU RAZISKATI OKOLIŠČINE.

4 SLANJE ROBE I TROŠKOVI DOSTAVE

PONUĐAČ POŠALJE ROBU PREKO POŠTE SLOVENIJE ( ili sa dostavljačem po želji kupca ). PAUŠALNI STROŠAK JE OBRAČUNAN N APONUDBI ILI RAČUNU. PONUĐAČ KUPCA OBAVIJESTI PO ELEKTRONSKOJ POŠTI ILI PO TELEFONU KAD JE POŠILJKA POSLANA. UKOLKO KUPAC U ODREĐENOM VREMENU NE DOBIJE ROBU, SE O TOME POZANIMA PRI DOSTAVLJAČU I OBAVIJESTI PONUĐAČA KOJI POMAŽE KUPCU ISPITATI OKOLNOSTI.

5. ODTOP OD NAKUPA IN VRAČILO BLAGA

NAROČENO BLAGO LAHKO VRNETE V ( ORGINALNI EMBALAŽI IN NEPOŠKODOVANO) V TRIDESETIH DNEH BREZ POJASNILA ( BREZ NAVEDBE VZROKA ). DENAR ZA VRNJENO BLAGO VAM BOMO VRNILI NAJKASNIJE V PETNAJESTIH DNEH OD VRNITVE BLAGA. STROŠKE , KI NASTANEJO OB VRNITVI IN STROŠKE DOSTAVE NE VRNEMO- NOSI IH KUPEC. O NAMERAVANEM VRAČILU MORA KUPEC PISNO OBVESTITI PONUDNIKA V PETNAJESTIH DNEH OD PREJETJA BLAGA ( LAHKO PO ELEKTRONSKI POŠTI ). VRNJENO BLAGO MORA BITI NERABLJENO, NEPOŠKODOVANO IN V ORGINALNI EMBALAŽI. VRAČILUMORA KUPEC PRILOŽITI TUDI KOPIJO RAČUNA. BLAGA, KI JE POSLANO Z OTKUPNINO, PONUDNIK NI DOLŽAN SPREJETI. ARTIKLE, KI SO POTISKANI, GRAVIRANI ALI KAKO DRUGAČE NARJENI PO MERI KUPCA NI MOGOČE VRNITI.

5. ODUSTAJANJE OD KUPOVINE I VRAĆANJE ROBE

NARUČENU ROBU LAKO VRATITE U ( ORGINALNOJ AMBALAŽI NEOŠTEĆENU) U TRIDESET DANA BEZ OBJAŠNJENJA ( BEZ NAVOĐENJA UZROKA). NOVAC ZA VRAĆENU ROBU VAM VRATIMO NAJKASNIJE PETNAJES DANA OD VRAĆANJA ROBE. STROŠKOVE NASTALE PRI VRAĆANJU I DOSTAVI ROBE NE VRAĆAMO( STROŠKOVE SNOSI KUPAC ). O NAMJERI VRAĆANJA ROBE KUPAC PONUĐAČA MORA OBAVIJESTITI PISMENO U ROKU OD PETNAJEST DANA OD DANA PRIMANJA ROBE ( LAKO PO ELEKTRONSKOJ POŠTI ). VRAĆENA ROBA MORA BITI NEUPORABLJENA, NEOŠTEĆENA I U ORGINALNOJ AMBALAŽI. UZ OBAVIJEST O VRAĆANJU ROBE KUPAC MORA PRILOŽITI I KOPIJU RAČUNA. ROBU KOJA JE POSLANA S OTKUPNINOM, PONUĐAČ NIJE DUŽAN PRIMITI. ARTIKLI KOJI SU POTISKANI IZGRAVIRANI ILI NA BILO KOJI NAČIN PRILAGOĐENI MJERAMA KUPCA NIJE MOGUĆE VRATITI.

6. REKLAMACIJE

ČE JE BLAGO, KI STE GA PREJELI NEUPORABNO ALI POŠKODOVANO, NAM GA LAHKO V PETNAJESTIH DNEH VRNETE. ČE JE MOGOČE GA BOMO ZAMENJALI V NASPROTNEM PRIMERU PA VRNILI DENAR. POŠILJKI KUPEC MORA PRILOŽITI KOPIJO RAČUNA, NATANČEN OPIS POŠKODBE OZ. NAPAKE NA ARTIKLU ( ŠE BOLJE FOTOGRAFIJO). ČE UGOTOVIMO, DA JE NEUPORABNOST ARTIKLA OZ. POŠKODBA POSLEDICA VAŠEGA NEPRAVILNEGA RAVNANJA, VAM REKLAMACIJE NE BOMO PRIZNALI.

6. REKLAMACIJE

AKO JE ROBA, KOJU STE DOBILI NEUPOTREBLJIVA ILI OŠTEĆENA, JE U PETNAJEST DANA LAKO VRATITE. AKO JE MOGUĆE ROBU ĆEMO ZAMIJENITI ILI U SUPROTNOM PRIMJERU VRATITI NOVAC. SA POŠILJKOM KUPAC MORA PRILOŽITI KOPIJU RAČUNA, DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA ILI GREŠKE NA ARTIKLU ( JOŠ BOLJE SLIKU ), UKOLIKO UTVRDIMO, DA JE NEUPOTREBLJIVOST ARTIKLA ILI OŠTEĆENJE POSLJEDICA VAŠEG NEPRAVILNOG RUKOVANJA, VAM REKLAMACIJE NE PRIZNAMO.

7. GARANCIJA

ARTIKLI IMAJO GARANCIJO, LE ČE JE TAKO NAVEDENO NA GARANCIJSKEM LISTU. GARANCIJA VELJA LE OB STRIKTNEM UPOŠTEVANJU NAVODIL NA GARANCIJSKEM LISTU. ROKI DO KATERIH GARANCIJA VELJA SO NAVEDENI NA GARANCIJSKEM LISTU OZ. RAČUNU. ČE IMA ARTIKEL GARANCIJO JE TO NAVEDENO V OPISU NA SPLETNI STRANI, ČE TE INFORMACIJE NI, POMENI, DA ARTIKEL GARANCIJE NIMA.

7. GARANCIJA

ARTIKLI IMAJU GARANCIJU AKO JE NAVEDENO U GARANCIJSKOM LISTU. GARANCIJA VAŽI UZ STRIKTNO POŠTIVANJE UPUSTVA NA GARANCIJSKOM LISTU TJ. RAČUNU. AKO ARTIKL IMA GARANCIJU TO JE NAVEDENO U OPISU NA INTERNET STRANICI AKO TE INFORMACIJE NEMA PORED ARTIKLA , TO ZNAČI DA ARTIKL NEMA GARANCIJU.

8. PRAVICA DO ZASEBNOSTI

VSI OSEBNI PODATKI SE BODO UPORABLJALI ISKLJUČNO ZA POŠILJANJE RAČUNOV, PONUDB, PROSPEKTOV, itd. OSEBNI PODATKI NE BODO PREDANI TRETJI OSEBI.

8. PRAVO DO PRIVATNOSTI

SVI OSOBNI PODACI SE BUDU UPOTREBLJAVALI ISKLJUČIVO U SVRHU SLANJA RAČUNA, PONUDA PROSPEKATA, itd. OSOBNI PODACI NE BUDU PREDANI TREĆOJ OSOBI.

9. KOMUNIKACIJA MED PONUDNIKOM IN UPORABNIKOM

PONUDNIK LAHKO KOMUNICIRA Z UPORABNIKOM TELOFONSKO, PO ELEKTRONSKI POŠTI OZ. DRUGIH SREDSTEV ZAKOMUNICIRANJENA DALJAVO, RAZEN ČE MU TO KORISNIK PREPOVE.

9. KOMUNIKACIJA IZMEĐU PONUĐAČA I KORISNIKA

PONUĐAČ LAKO KOMUNICIRA S KORISNIKOM TELEFONSKI, PO ELEKTRONSKOJ POŠTI, TJ. S POMOĆU DRUGIH SREDSTAVA KOMUNICIRANJA NA DALJINU, OSIM AKO MU TO KORISNIK ZABRANI.

10. ODVEZA ODGOVORNOSTI

VSE SLIKE IN FOTOGRAFIJE SO SIMBOLIČNE IN NE ZAGOTAVLJAJU LASTNOSTI IZDELKOV. DOBAVNI ROKI, CENE IN DRUGE INFORMACIJE SE VČASIH SPREMENIJO TAKOHITRO, DA PONUDNIK NE USPE AŽURIRATI VSEH PODATKOV. V TAKIH PRIMERIH BO PONUDNIK OBVESTIL KUPCA O VSEH SPREMEMBAH KASNEJE I KUPCU OMOGOČIL PREKLIC NAROČILA OZ. MENJAVO IZDELKA ČE BO TO MOGOČE.

10. OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

SVE SLIKE I FOTOGRAFIJE SU SIMBOLIČNE I NE OSIGURAVAJU OSOBINE ARTIKLA. ROKOVI DOBAVE, CIJENEI DRUGE INFORMACIJE SE PONEKAD MIJENJAJU TAKO BRZO DA PONUĐAČ NE USPIJEVA TAKO BRZO AŽURIRATI SVE PODATKE. U TAKVIM PRIMJERIMA PONUĐAČ OBAVIJESTI KUPCA I OMOGUĆI KUPCU OTKAZIVANJE NARUDŽBE ILI ZAMJENU ARTIKLA ZA DRUGI UKOLIKO JE TO MOGUĆE.

11. PRITOŽBE

UPORABNIKI SE LAHKO V PRIMERU TEŽAV OBRNEJU NA TEL.: 05 / 333 27 96 ALI POELEKTRONSKIPOŠTI. PONUDNIK BO V PETNAJEST DNEH ODGOVORIL NA PRITOŽBO OZ. OBVESTIL UPORABNIKA KOLIKO ČASA BO PRITOŽBO OBRAVNAL. PONUDNIK SI BO PRIZADEVAL, DA SE BOMOREBITNI SPORI REŠIJO SPORAZUMNO V NAJKRAJŠEM MOŽNEM ČASU. ZA SVE SPORE JE PRISTOJNO SODIŠČE V NOVI GORICI, SLOVENIJA. V SLUČAJU DVOMA ALI SPORA VELJAJO LE SPLOŠNI POGOJI V SLOVENSKOM JEZIKU.

11.PRITUŽBE

 KORISNICI SE UPRIMJERU PROBLEMA OBRATE NA TEL.: 05 / 333  27 96 ILI NA ELEKTRONSKU POŠTU. PONUĐAČ ĆE U ROKU OD PETNAJEST DANA ODGOVORITI NA PRITUŽBU TJ. OBAVIJEST. PONUĐAČ ĆE SE TALAGATI DA SE EVENTUALNI SPOROVI RIJEŠE SPORAZUMNO U NAJKRAĆEM VREMENSKOM ROKU. ZA SVE SPOROVE JE NADLEŽAN SUDU NOVIGORICI, SLOVENIJA. U SLUČAJU DVOUMA ILI SPORA VAŽE UVJETI KORIŠTENJA U SLOVENSKOM JEZIKU.

12.DOSTOPNOST ARTIKLOV

 NAČELOMA SO ARTIKI DOSTOPNI V TREHDO SEDMIH DNEH, PONUDNIK SI PRIDRUŽUJE PRAVICO DA IZDELEK DOSTAVI V ROKU DEVEDESETIH DNI. ZA DOBAVNE ROKE POSAMEZNIH ARTIKLOV SE OBRNITE NA PRODAJALCE.

12.DOSTUPNOST ARTIKALA

OBIČNOSU ARTIKLI DOSTUPNI OD TRI DO SEDAM DANA. PONUĐAČ ZADRŽAVA PRAVO DA ARTIKL DOSTAVI U ROKU OD DEVEDESET DANA. ZA DOBAVNE ROKOVE POJEDINIH ARTIKALA SE OBRATITE PRODAVAČIMA.

13.AKCIJA

ARTIKLI V AKCIJI (S POPUSTOM) SO RAZPOLOŽLJIVI DO RAZPRODAJE ZALOG.

13.AKCIJA

ARTIKLI U AKCIJI (S POPUSTOM) SU RAZPOLOŽLJIVI DO RAZPRODAJE ZALIHA.